Conform HG 1588/2007, proprietarii trebuie sa declare numărul de persoane care locuiesc in apartament pe o perioada mai mare de 15 zile lunar.

Adaugarea/scoaterea persoanelor la plata cotelor de intretinere se face doar in baza unei declaratii scrise. Pentru aceasta, proprietarii vor solicita formularul de la administratie sau descarca de aici.

Un copil nou-nascut se va declara la administratie si se va adauga la plata cotelor de intretinere in a treia luna de la nasterea acestuia.

In cazul in care se constata ca nu s-a actualizat numarul corect de persoane care locuiesc in apartamente, se vor intocmi declaratii semnate de doi locatari din blocul respectiv si presedintele asociatiei si se vor depune la administratie. In baza acestor declaratii, administratorul va adauga respectivele persoane la plata cotelor de intretinere. Eventualele contestatii se accepta doar impreuna cu dovada ca persoanele care au fost trecute in plus locuiesc la alta adresa (o adeverinta de la asociatia de proprietari unde figureaza ca persoana luata in spatiu).