Pentru serviciile de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale, Militari-R Asociatie a incheiat contract cu societatea RER Ecologic Service Bucuresti – REBU SA.

Politica de confidentialitate a Militari-R Asociatie presupune publicarea in mediul online doar a primei pagini din acest contract. Pentru informatiile complete va rugam sa inaintati Presedintelui Asociatiei o solicitare scrisa. Conform legii 230/2007 art. 10, proprietarii au acces, la cerere, la orice document al Asociatiei.
Deschide prima pagina a contractului