Pentru serviciile de furnizare a apei potabile si de canalizare a apelor uzate si pluviale, Militari-R Asociatie a incheiat doua contracte cu Apa Nova Bucuresti SA. Apa potabila este livrata prin intermediul a doua racorduri pe Drumul Osiei, iar apele uzate si pluviale sunt preluate de furnizorul de servicii mentionat mai sus si deversate in reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti.

Politica de confidentialitate a Militari-R Asociatie presupune publicarea in mediul online doar a primei pagini din acest contract. Pentru informatiile complete va rugam sa inaintati Presedintelui Asociatiei o solicitare scrisa. Conform legii 230/2007 art. 10, proprietarii au acces, la cerere, la orice document al Asociatiei.
Deschide prima pagina a celor doua contracte